Sắp tới, từ ngày 3/12 đến hết ngày 9/12 học sinh toàn trường sẽ làm bài kiểm tra học kì để tổng kết học kì I. Tuy nhiên so với mọi năm, hình thức thi học kì năm nay có sự thay đổi.

Hình thức ra đề kiểm tra

  • Khối 10,11: Các môn Lý, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm. Các môn còn lại và môn Chuyên thi theo hình thức tự luận. Các môn chuyên ở tất cả các lớp của khối 10 và các lớp chuyên 1 của khối 11 đề thi ra theo chương trình chuyên sâu.
  • Khối 12: Các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm. Các môn còn lại thi theo hình thức tự luận.

Hình thức tổ chức thi

  • Khối 10,11: Các môn kiểm tra đề chung toàn trường : Văn, Toán. Các môn kiểm tra đề riêng từng lớp: Các môn còn lại.
  • Khối 12: Các môn kiểm tra đề chung toàn trường: Văn, Toán, Tiếng anh. Các môn kiểm tra đề riêng từng lớp: Các môn còn lại.

Lịch kiểm tra chung toàn trường

Thời gian có mặt : Sáng 7h00

Khối 10

Thứ 7 (10/12): Buổi sáng : Văn (90 phút), Toán (90 phút).

Khối 11

Thứ 2 (12/12): Buổi sáng: Văn (90 phút), Toán(90 phút).

Khối 12

Thứ 7 (10/12): Buổi sáng: Văn (90 phút), Ngoại ngữ (90 phút).
Thứ 2 (12/12): Buổi sáng: Toán (90 phút).
 

Chú ý: Khối 10 nghỉ ngày 12/12, khối 11 nghỉ ngày 10/12.