Hình thức ra đề kiểm tra

 • Khối 10,11: Các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm. Các môn Chuyên và các môn còn lại thi theo hình thức tự luận. Các môn chuyên ở tất cả các lớp của Khối 10 và Khối 11 đề thi ra theo chương trình chuyên sâu.
 • Khối 12: Các môn Toán, Lý , Hóa, Sinh, Ngoại ngữ, Sử, Địa, GDCD thi theo hình thức trắc nghiệm. Các môn còn lại thi theo hình thức tự luận.

Hình thức tổ chức thi

 • Khối 10,11: Các môn kiểm tra toàn trường: Văn, Toán. Các môn kiểm tra theo đề riêng từng lớp: các môn còn lại.
 • Khối 12: Các môn kiểm tra đề chung toàn trường: Văn, Toán, Ngoại ngữ. Các môn kiểm tra đề riêng từng lớp: các môn còn lại.
 • Thời gian kiểm tra đề riêng: Từ ngày 19/4 đến 29/4/2017

Lịch thi chung toàn trường

Bốn ngày 17,18,21,22 tháng 4 năm 2017

Khối 10

 • Thứ sáu ngày 21/4: Văn ( 90 phút )
 • Thứ bảy ngày 22/4: Toán ( 90 phút )

Khối 11

 • Thứ sáu ngày 21/4: Văn ( 90 phút )
 • Thứ bảy ngày 22/4: Toán ( 90 phút )

Khối 12

 • Thứ 2 ngày 17/4: Văn ( 90 phút ); Ngoại ngữ ( 60 phút )
 • Thứ 3 ngày 18/4: Toán ( 90 phút )

Chú ý: Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 7h 15, riêng Khối 12 có mặt tại phòng thi lúc 9h30 để dự thi môn Ngoại ngữ