Thi thử lần 1

Thứ 7 ngày 25/02/2017

 • 14h00 phút chiều: Thi toán chung (120 phút)

Chủ nhật ngày 26/02/2017

 • 7h15 phút sáng: Thi văn chung (120 phút)
 • 9h30 phút sáng: Thi Anh điều kiện (120 phút)
 • 14h 00 phút chiều: Thi môn chuyên (120 – 150 phút)

Thi thử lần 2

Thứ 7 ngày 25/03/2017

 • 14h00 phút chiều: Thi toán chung (120 phút)

Chủ nhật ngày 26/03/2017

 • 7h15 phút sáng: Thi văn chung (120 phút)
 • 9h30 phút sáng: Thi Anh điều kiện (120 phút)
 • 14h00 phút chiều: Thi môn chuyên (120 – 150 phút)

Thi thử lần 3

Thứ 7 ngày 22/04/2017

 • 14h00 phút chiều: Thi toán chung (120 phút)

Chủ nhật ngày 23/04/2017

 • 7h15 phút sáng: Thi văn chung (120 phút)
 • 9h30 phút sáng: Thi Anh điều kiện (120 phút)
 • 14h00 phút chiều: Thi môn chuyên (120 – 150 phút)

Thi thử lần 4

Thứ 7 ngày 20/05/2017

 • 14h00 phút chiều: Thi toán chung (120 phút)

Chủ nhật ngày 21/05/2017

 • 7h15 phút sáng: Thi văn chung (120 phút)
 • 9h30 phút sáng: Thi Anh điều kiện (120 phút)
 • 14h00 phút chiều: Thi môn chuyên (120 – 150 phút)

Chú ý

 • Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút.
 • Đăng kí và nộp lệ phí thi tại phòng giáo vụ (buổi sáng từ 7h30 phút đến 11h30 phút; chiều từ 13h30 phút đến 17h30 phút).
 • Đăng kí thi thử muộn nhất là trước 2 ngày.
 • Để biết thêm thông tin chi tiết tra cứu tại Website: chuyennguyenhue.edu.vn hoặc số điện thoại : 0168.605.9600 hoặc 0914.557.212
 • Khi đến tham dự kì thi yêu cầu thực hiện đúng nội quy nhà trường.