Bài báo, phóng sự về các sự kiện đang diễn ra của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.